Výzkum Alternativy 50+: Česká média stále zobrazují stárnutí málo a stereotypně

O stárnutí a stáří se v českých médiích stále píše jako o hrozbě, téma je ale stále spíš okrajové. To jsou hlavní závěry výzkumů obecně prospěšné společnosti Alternativa 50+.

„Provedli jsme dva výzkumy na téma reprezentace věku v českých médiích. Jeden se zabýval analýzou obsahu mediálních textů z května a června 2015 a druhý moderátorskými tvářemi hlavních zpravodajských relací v České televizi a TV Nova z pohledu reprezentace věku,“ říká autorka výzkumných zpráv socioložka Kateřina Kňapová.

Obsahová analýza zahrnovala celkem 36 textů z května a června 2015, které se vyskytly v některém z následujících médií: Blesk, Hospodářské noviny, Mladá fronta Dnes, Lidové noviny, Právo, Česká televize, TV Nova a Český rozhlas. „Články o stáří a stárnutí rozhodně neplní první stránky, je to spíše okrajové téma, často vytlačené do zvláštních rubrik a seriálů,“ podotýká Kňapová. Téma je přitom často podáváno stereotypním způsobem – stárnutí znamená hrozbu, něco, proti čemu je třeba bojovat a co je třeba oddálit. „Existují i články, které se snaží tento pohled nabourat. Ty se snaží zobrazovat stáří jako novou příležitost a dlouhověkost jako důkaz prosperity společnosti. I tak se ale některé z nich nevyhnou stereotypnímu vyjadřování,“ říká Kateřina Kňapová.

Pohled na hlavní tváře hlavních zpravodajských relací na České televizi a TV Nova od roku 1992, resp. 1993 do současnosti optikou reprezentace věku byl tématem druhého výzkumu. „Pokud srovnáme věk českých moderátorů a moderátorek s médii v jiných zemích, zjistíme, že jsou to tváře relativně mladé. To je trend charakteristický pro celou střední a východní Evropu, který přispívá k tabuizaci stárnutí ve společnosti,“ říká Kňapová. Výzkum navíc odhalil poměrně velké rozdíly mezi věkem moderátorů a moderátorek na TV Nova – průměrně je to 8,8 let. „Takové rozdíly mohou přispívat ke stereotypnímu vnímání žen v souvislosti se stárnutím,“ myslí si Kateřina Kňapová. Výzkum navíc ukázal, že mezi českými moderátory a moderátorkami se vyskytují nebo vyskytovali jen tři lidé, kterým je 50 a více let. Průměrný věk je pak 36 let.

Výzkumné zprávy najdete na našem webu:

Mediální obraz stáří a stárnutí ve vybraných českých médiích: zpráva z výzkumu

Moderátorské tváře hlavních zpravodajských relací České televize a TV Nova z pohledu reprezentace věku: zpráva z výzkumu

Kontakt pro média

Kateřina Kňapová, katerina.knapova@alternativaplus.cz, 776 046 060

www.alternativaplus.cz

Alternativa 50+

Dlouhodobě odbouráváme předsudky, podle kterých lidé po padesátce patří „do starého železa“ a neobstojí na trhu práce. Bojujeme proti věkové diskriminaci u zaměstnavatelů i ve společnosti. Podílíme se na změnách zákonů a vládních opatření. Aktivně přispíváme k nastavování a zkvalitňování podmínek podporujících rovné příležitosti na pracovním trhu.