Vladimír Špidla se stal ambasadorem proti ageismu

Současný vedoucí Odboru poradců a poradkyň předsedy vlády a bývalý premiér, ministr práce a sociálních věcí České republiky i eurokomisař Vladimír Špidla se stal členem Sítě ambasadorů a ambasadorek Proti ageismu obecně prospěšné společnosti Alternativa 50+.

Kdo jiný by se měl stát ambasadorem proti ageismu než politik, který se s tématem sociální spravedlnosti a rovných příležitostí setkával v tolika funkcích – jako ministr, jako předseda vlády i jako evropský komisař pro zaměstnanost, sociální věci a rovné příležitosti, ale samozřejmě i jako vedoucí Odboru poradců a poradkyň předsedy vlády nebo ředitel Masarykovy demokratické akademie. Vladimír Špidla.

Mezi ambasadory a ambasadorkami Proti ageismu přibývá vedle významných osobností veřejného či kulturního života i současných či bývalých politiků a političek ve vrcholných funkcích. V Síti ambasadorů a ambasadorek Proti ageismu už jsou například ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Jiří Dientsbier nebo ministryně práce Michaela Marksová. „Téma ageismu a diskriminace na základě věku je v České republice velký problém, i proto nás velice těší, že se k boji proti němu hlásí i tak významné osobnosti, jakou je právě Vladimír Špidla,“ říká socioložka organizace Alternativa 50+ Kateřina Kňapová.

V roce 2015 se aktivity sítě Proti ageismu zaměřují na téma ageismu v médiích. „Naším hlavním cílem v letošním roce je podívat se na to, jak média píšou a hovoří o starších lidech. Plánujeme i zpracování výzkumu na téma zastoupení novinářů a novinářek po padesátce v českých, nejen veřejnoprávních médiích, a zda jsou v tomto ohledu média zrcadlem společnosti, nebo posilují negativní stereotypy o starších lidech,“ dodává k činnosti sítě Kateřina Kňapová.

Alternativa 50+

Dlouhodobě odbouráváme předsudky, podle kterých lidé po padesátce patří „do starého železa“ a neobstojí na trhu práce. Bojujeme proti věkové diskriminaci u zaměstnavatelů i ve společnosti. Podílíme se na změnách zákonů a vládních opatření. Aktivně přispíváme k nastavování a zkvalitňování podmínek podporujících rovné příležitosti na pracovním trhu.

Více informací o Síti ambasadorů a ambasadorek:

http://protiageismu.alternativaplus.cz.

Profil Vladimíra Špidly na stránkách Sítě ambasadorů a ambasadorek proti ageismu:

http://protiageismu.alternativaplus.cz/osobnosti/vladimir-spidla/