První setkání Proti ageismu

15. května 2014 proběhlo v Praze první setkání sítě ambasadorů a ambasadorek Proti ageismu. Zapojené osobnosti se seznámily s prací organizace Alternativa 50+, s projektem Proti ageismu i navzájem. Na setkání panovala shoda na důležitosti tématu ageismu a potřebě odstraňování negativních stereotypů. Ambasadorky a ambasadoři se rovněž shodli na cílech projektu. Prvním úkolem je především přitáhnout pozornost k tomuto tématu a dostat jej do veřejného diskurzu. Dalším cílem je propagovat vhodná opatření odstraňující věkovou diskriminaci a nabourávat negativní stereotypy o generaci 50+. Síť ambasadorů a ambasadorek Proti ageismu se bude zaměřovat především na zaměstnavatele a osoby v rozhodovacích pozicích, ale také na média a relevantní nestátní neziskové organizace, v neposlední řadě bude také podporou osobám 50+ diskriminovaným na trhu práce. Na tomto setkání se také odsouhlasilo Memorandum sítě ambasadorů a ambasadorek Proti ageismu.