Není práce jako práce_nové video

Alternativa 50+ zveřejnila nové video, které upozorňuje na výhody věkové rozmanitosti pracovních týmů a popírá zažité předsudky o starších pracovnících. Jsou to totiž právě předsudky, které lidem 50+ značně komplikují situaci na trhu práce. V ČR existuje trend znevýhodňování starších pracovnic a pracovníků, kterým trpí především ženy. Jednou z příčin jsou negativní stereotypy. Důležitost zaměření se na věkovou a návaznou genderovou diskriminaci vyplývá i z mezinárodního výzkumu European Social Survey z roku 2009. Tzv. ageismus je podle něj nejrozšířenějším typem diskriminace v ČR a setkáváme se s ním ve větším měřítku než s diskriminací čistě na základě pohlaví nebo etnické příslušnosti. Ageismus je definován jako „systematické stereotypizování a diskriminace lidí pro jejich stáří… Staří lidé jsou kategorizováni jako senilní, rigidní ve svém myšlení a způsobech, staromódní v morálce a dovednostech“

Přečtěte si také tiskovou zprávu.

Tvorba videa byla finančně podpořena Slovak-Czech Women’s Fund v rámci projektu „Proti ageismu: síť ambasadorů a ambasadorek“