Desatero proti ageismu aneb Budujme prostředí přátelské všem generacím

Jak se vyhnout stereotypnímu vnímání věku a tím přispívat ke společnosti přátelské ke všem generacím? Přečtěte si naše desatero.

1) Posuzujme každého člověka podle zkušeností a schopností, ne podle roku narození

Všem nám někdy bylo 20 let a všem nám jednou bude více než 50 let, rok narození ale nevypovídá nic o jedinečných schopnostech nebo zkušenostech.

2) Respektujme odlišnost v rámci různých věkových skupin

Co mají společné? Snad jen rok narození. Naučme se nepohlížet na příslušníky či příslušnice stejné generace ne jako na stejné lidi, ale jako na individuality. Mohou mít naprosto odlišné zájmy a záliby stejně jako životní zkušenosti.

3) Všímejme si věkových stereotypům u sebe…

Ageismus se netýká jen starších lidí, ale často i těch mladších. Nezřídka se navíc stane, že věkové stereotypy sami, i když třeba nevědomky, podporujeme. Třeba i tím, že přitakáme komentáři, že už jsme na něco moc staří nebo ještě moc mladí.

4) …i v celé společnosti

Podle různých výzkumů veřejného mínění je znevýhodňování nebo diskriminace na základě věku napříč generacemi vnímána jako v české společnosti nejvíce rozšířená forma diskriminace. Prvním krokem je si závažnosti situace uvědomit.

5) Aktivně bojujme proti věkovým stereotypům a ageismu

Když jsme schopni věkové stereotypy a ageismus u sebe i ve svém okolí identifikovat, začněme proti nim aktivně vystupovat. Můžeme začít s drobnostmi – třeba psaním pracovního inzerátu tak, aby neodrazoval mladé nebo starší.

6) Využívejme potenciál všech lidí všech generací

To, že se dožíváme čím dál vyššího věku, je ukázkou úspěšnosti naší společnosti. To, že často můžeme pracovat do vyššího věku než generace před námi, je také pozitivní jev. Se stárnutím populace ale přichází i výzva v podobě managementu kolektivu složeného z lidí v různé fázi životního cyklu. Naučme se pracovat s konceptem age-managementu.

7) Rozhodujme se podle transparentních kritérií

Pokud máme učinit rozhodnutí, např. na pracovišti, postupujme podle předem stanovených a transparentních kritérií. Transparentnost omezuje vliv předsudků a stereotypů.

8) Prevence funguje lépe než represe

I když v českém prostředí stále není zvykem se hlouběji zabývat diskriminací a znevýhodněním, zavedení pravidel prevence znevýhodňování může být velice efektivní. Spolu s transparentností se jedná o systematický krok směrem k omezení vlivu stereotypů a předsudků na naše jednání.

9) Otevírejme tabu spojená s věkem

S tím, jak pracujeme do vyššího věku, se mohou objevovat nové výzvy související například se zdravotním stavem. Naučme se s nimi pracovat jako s běžnou součástí života i práce.

10) Budujme prostředí přátelské všem generacím

Takové prostředí si uvědomuje odlišné životní dráhy a potřeby různých lidí během jejich různorodých životních cyklů a respektuje je jako rovnocenné.

 

 

logoMPSV-c-sm

Projekt Síť ambasadorů a ambasadorek Proti ageismu v médiích je podpořen Ministerstvem práce a sociálních věcí v dotačním programu na podporu veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností.

Projekt je spolufinancován ze státního rozpočtu České republiky, odráží výhradně názory autora a MPSV ČR nenese zodpovědnost za žádné užití informací tam obsažených.