Alternativa 50+ zveřejnila video Age management a věková diverzita v praxi zaměstnavatelů

Nové video ukazuje, jak age management neboli řízení zohledňující věk zaměstnanců umožňuje zaměstnavatelům využívat potenciál všech pracovníků a čerpat zkušenosti starších i mladších lidí v pracovních týmech.To, že zaměstnávání různých věkových skupin lidí se firmám vyplatí, potvrzuje i Vera M. Budway-Strobach, manažerka diverzity v nadnárodní skupině Erste Group. Přímou zkušenost se zaměstnáváním starších žen představuje Eliška Mertová, oděvní návrhářka a spolumajitelka malé firmy Segrasegra.

Video je financováno z Evropského sociálního fondu prostřednictvím OP LZZ a ze státního rozpočtu ČR.