6 mýtů o lidech nad 50 let a věkové diskriminaci

Jsou nevýkonní, za chvíli půjdou do důchodu a věková diskriminace v Česku přece neexistuje. Podívejte se na šest mýtů o lidech po padesátce a věkové diskriminaci obecně.

Starší lidi nemá cenu zaměstnávat, protože půjdou za chvilku do důchodu.

Dnešní padesátníci a padesátnice (tedy lidé narození po roce 1956) budou do důchodu chodit až mezi 60 a 66 rokem, takže je čeká v některých případech klidně i dalších 15 let na pracovním trhu. Tomu rozhodně nemůžeme říkat „chvilka“.

Navíc se dá předpokládat, že starší zaměstnanci a zaměstnankyně budou mít větší motivaci setrvat u stejného zaměstnavatele až do dosažení důchodového věku i proto, že vnímají ztrátu zaměstnání v předdůchodovém věku jako velký problém.

Věková diskriminace v České republice neexistuje.

Existuje. Podle výzkumu Alternativy 50+ z roku 2013 se třetina lidí mezi 50 a 64 lety setkala s nějakým projevem znevýhodnění na trhu práce na základě věku. Podle výzkumu agentury STEM z června 2014 považují tři čtvrtiny veřejnosti (74 %) diskriminaci u nás za velký problém. Za nejzávažnější typ diskriminace lidé nejčastěji považují znevýhodňování právě podle věku (44 %).

Starší lidé už nestačí pracovnímu tempu

Nedá se říct, že by se jednalo o univerzálně platné tvrzení, respektive neexistuje výzkum, který by jej potvrzoval. Starší zaměstnanci a zaměstnankyně naopak mohou často využít svých zkušeností, aby k cíli našli jinou cestu.

Starší lidé nejsou schopní a ochotní se učit novým věcem nebo se dál vzdělávat

Z výzkumů naopak vyplývá, že starší lidé si uvědomují důležitost dalšího vzdělávání pro svůj nejen pracovní rozvoj. Podle výzkumu Fondu dalšího vzdělávání se k dalšímu vzdělání staví pozitivně 48 % nezaměstnaných mezi 50 a 64 lety a dokonce 67 % zaměstnaných ve stejné věkové kategorii.

Starší lidé zabírají na trhu práce místo mladým

Tyto dvě skupiny si na trhu práce vůbec nekonkurují, naopak je možné přesvědčivě tvrdit, že pokud je starší pracovník či pracovnice propuštěna, na jeho místo nejenže nepřijde někdo mladší, ale spíše bude toto místo zrušeno. Pokud mají na trhu práce problém starší lidé, velmi často platí, že se s problémy se zaměstnaností potýká i mladá generace. I přes to je tento mýtus poměrně rozšířený a brání proto větší mezigenerační solidaritě. Věková diskriminace se ale přitom může týkat i mladších pracovníků a pracovnic.

Starší lidé jsou v horším zdravotním stavu, a proto už nejsou schopni pracovat

Zhoršený zdravotní stav jako důvod odchodu do důchodu nebo předčasného důchodu uvádí ve výzkumu Alternativy 50+ 20 % starobních a 17 % předčasných důchodců. V případě předčasných důchodů je nejčastějším důvodem výpověď, v případě starobních důchodů pak dosažení důchodového věku.

 

logoMPSV-c-sm

Projekt Síť ambasadorů a ambasadorek Proti ageismu v médiích je podpořen Ministerstvem práce a sociálních věcí v dotačním programu na podporu veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností.

Projekt je spolufinancován ze státního rozpočtu České republiky, odráží výhradně názory autora a MPSV ČR nenese zodpovědnost za žádné užití informací tam obsažených.