Síť ambasadorů a ambasadorek

Ze zkušeností organizace Alternativa 50+ vyplývá, že ambasadoři jsou důležitým prostředkem pro propagaci tématu, jeho přímé zavedení u relevantních subjektů a další multiplikaci tématu a jeho prosazování. Proto Alternativa 50+ založila síť ambasadorů a ambasadorek Proti ageismu, která upozorňuje na problémy ageismu a propaguje prostředky odstraňující věkovou a genderovou diskriminaci. Angažování ambasadorů a ambasadorek předpokládá nejen přímé zapojení konkrétních osobností aktivních v konkrétních oblastech, ale především ovlivňování a motivaci dalších subjektů, které prozatím nepovažují téma ageismu za důležité a které jsou jejich prostřednictvím motivovány k zapojení do sítě nebo k rozvinutí aktivit určených proti věkové a genderové diskriminaci. Angažování známých a respektovaných tváří rovněž přispívá k větší atraktivitě tématu pro média a další odborné subjekty. Zapojené osobnosti pomáhají účinně prosazovat téma věkové diverzity a opatření proti diskriminaci v profesním i širším společenském životě prostřednictvím médií, sociálních sítí a internetových prostředků.
Nepřímým efektem sítě ambasadorů a ambasadorek je také vyjádření podpory osobám, které se potýkají s ageismem a jimž se v současné české společnosti nedostává dostatečné podpory. Dalším nepřímým výsledkem je vzájemné seznámení organizací zaměřených na genderovou nebo věkovou diskriminaci a vytvoření prostředí pro jejich další spolupráci.

Více informací: katerina.knapova@alternativaplus.cz

Projekt „Proti ageismu: síť ambasadorů a ambasadorek“ je financován z prostředků nadačního fondu Slovak-Czech Women’s Fund.