Zuzana Jentschke Stöcklová

Zuzana Jentschke Stöcklová

Motto: „V životě existující situace, kdy se musíme okamžitě postarat o své nejbližší, například při vážné nemoci či úrazu. Ministerstvo práce a sociálních věcí chce možnosti těch, kteří pečující o své blízké, výrazně zlepšit a od příštího roku zavést tzv. volno na péči. Chceme zajistit, aby pečující lidé, mezi které patří hlavně ženy nad padesát let, nezůstali bez příjmů a nepřišli o své zaměstnání.“


Náměstkyně pro řízení sekce sociální a rodinné politiky na Ministerstvu práce a sociálních věcí

Zuzana Jentschke Stőcklová je náměstkyní pro řízení sekce sociální a rodinné politiky na Ministerstvu práce a sociálních věcí. Zároveň předsedá spolku Oranžový klub, který podporuje a prosazuje ideje rovného zastoupení žen a mužů ve veřejném a stranickém životě.
V letech 2009-2012 působila jako radní Středočeského kraje pro sociální oblast.