Vladimíra Dvořáková

Vladimíra Dvořáková

motto: „Společnost, která si nedokáže vážit životních zkušeností, nemůže vybudovat dobrou budoucnost pro své děti.“

Vladimíra Dvořáková, politoložka

Vladimíra Dvořáková (1957) působí jako vedoucí Katedry politologie na Fakultě mezinárodních vztahů VŠE v Praze. Od roku 2006 je předsedkyní Akreditační komise. V roce 1994 zakládala v rámci České společnosti pro politické vědy odborný časopis Politologická revue, jehož je šéfredaktorkou.

V letech 2000–2006 byla členkou výkonného výboru Světové politologické asociace (International Political Science Association, IPSA), v letech 2003–2006 byla její viceprezidentkou.

Vydala řadu odborných monografií a článků doma i v zahraničí. Publikuje i populární texty, v roce 2011 měla velký ohlas její kniha Rozkládání státu.

V roce 2009 získala cenu Pelikán udělovanou redakcí časopisu Listy za zásluhy o politickou kulturu a dialog, v roce 2012 cenu Františka Kriegla za občanskou statečnost Nadace Charty 77. V současnosti se zabývá zejména problematikou korupce, je členkou rady Fondu Otakara Motejla Nadace Open Society Fund.