Vladimír Špidla

Vladimír Špidla

Motto:Mladý člověk je schopen získat všechny technické a formální znalosti, ale to, co přichází s časem, jsou zkušenosti.”

Vedoucí Odboru poradců a poradkyň předsedy vlády a ředitel Masarykovy demokratické akademie, bývalý premiér a evropský komisař

Vladimír Špidla je vedoucí Odboru poradců a poradkyň předsedy vlády ředitel a Masarykovy demokratické akademie. V letech 2002 až 2004 byl předsedou vlády České republiky, v letech 2004 až 2010 evropským komisařem pro zaměstnanost, sociální věci a rovné příležitosti.