Veronika Račmanová

Veronika Račmanová

motto: „Diversity is smart for business!“

Veronika Račmanová, Head of Diversity & Inclusion

Veronika Račmanová působí jako Head of Diversity & Inclusion v České spořitelně, která je členem rakouské finanční skupiny Erste Group Bank. Veronika řídí program Diversitas, jehož cílem je prosazování principů rovných příležitostí napříč celou bankou, zejména pak zajišťování vhodných podmínek pro návrat rodičů z mateřské či rodičovské dovolené, podávání pomocné ruky skupině zdravotně postižených a jinak znevýhodněných skupin zaměstnanců/zaměstnankyň, podpora slaďování osobního a pracovního života, rovnost v přístupu mužů a žen na manažerské pozice a současně otevírání mezigeneračního dialogu v rámci Age managementu.

Poté, co v roce 2005 promovala na VŠE a na The Nottingham Trent University, pracovala jako auditorka ve společnosti KPMG. Před příchodem do České spořitelny spoluvytvářela v UniCreditBank systém retailové podpory pro nově otvírané pobočky. V letech 2007-2009 žila v Japonsku, v Tokiu, kde pracovala jako makléřka na burze obchodující měny.