Ilona Švihlíková

Ilona Švihlíková

motto: „Moudrost a zkušenosti stáří – deviza pro mladé.“

Ilona Švihlíková, ekonomka

Ilona Švihlíková (1977) je ekonomka. Vystudovala obor Mezinárodní obchod na VŠE v Praze, kde také získala doktorát z politologie. Po dokončení habilitačního řízení získala titul docent v oblasti mezinárodních vztahů. Mezinárodní ekonomii se věnuje profesně jako vysokoškolská pedagožka. Hojně publikuje, vystupuje v rozhlase (pořad Jak to vidí), účastní se mnoha debat po celé republice. Založila občanskou iniciativu Alternativa Zdola, která se snaží zvýšit účast občanů na veřejném dění i v ekonomice. Je jednou z mluvčích Spojenectví práce a solidarity. Odborně se věnuje tématům globalizace a jejich alternativám a propojení mezi ekonomikou a politikou.