Olga Lomová

Olga Lomová

sinoložka

Profesorka Olga Lomová působí na Univerzitě Karlově, kde vede Ústav dálného východu.

V odborné práci se specializuje na literaturu raného středověku se zvláštním zřetelem k poezii. Je mj. autorkou knih Poselství krajiny – obraz přírody v díle tchangského básníka Wang Weje a Ach běda, přeběda – oplakávání mrtvých ve středověké Číně. Překládá čínskou literaturu klasickou i moderní, z poslední doby například Lu Jü: Klasická kniha o čaji.
Vedle odborné práce se věnuje také publicistice. Pravidelně publikuje v tisku (Literární noviny, Respekt, Deník Referendum, aj.) články věnované současné Číně.