Miluše Horská

Miluše Horská

místopředsedkyně Senátu ČR

Absolvovala Pedagogickou fakultu v Českých Budějovicích a v Praze. Od roku 1992 působí jako ředitelka Základní školy a Praktické školy Svítání o.p.s v Pardubicích. Od roku 2002 je předsedkyní správní rady Koalice nevládek Pardubicka (KONEP). V roce 2003 se stala členkou Krajského sdružení soukromých škol, první dva roky byla hejtmankou sdružení. Od roku 2007 je členkou Monitorovacího výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod. V roce 2008 spoluzaložila Denní centrum SVÍTÁNÍ, o.p.s. Od téhož roku využuje na Pedagogické fakultě UK speciální pedagogiku. V roce 2010 byla zvolena senátorkou Parlamentu ČR, kde zasedá hned v několika komisích a od roku 2012 je jeho místopředsedkyní.