Michaela Marksová

Michaela Marksová

motto: “Znevýhodňování starších pracovníků a pracovnic je vážný společenský problém, kterým podle průzkumů trpí především ženy. Bohužel se často stává, že si zaměstnavatel vybírá své zaměstnance jen na základě věku. O tomto problému se zatím v české společnosti příliš nemluví, což je velká chyba. Mé ministerstvo se s touto situací snaží bojovat kromě osvěty různými projekty, které zaměstnávání znevýhodněných skupin obyvatel podporují. Osobně vítám všechny aktivity, které vedou k větší informovanosti zaměstnavatelů o kvalitách a zkušenostech lidí nad padesát let a které bojují s věkovou diskriminací.“

Michaela Marksová, ministryně práce a sociálních věcí

V polovině 90. let pracovala jak asistentka starosty nebo redaktorka časopisu Cosmopolitan ve vydavatelství Stratosféra. V letech 1997 až 2004 byla ředitelkou pro styk s veřejností v obecně prospěšné společnosti Gender Studies. Od roku 2004 do roku 2006 pak působila ve funkci ředitelky odboru rodinné politiky na Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR. Ve státní správě pak ještě pracovala od dubna 2009 do září 2010, kdy vedla odbor rovných příležitostí ve školství na MŠMT.

V rámci stínové vlády ČSSD působila jako mluvčí pro lidská práva a menšiny. Od roku 2006 je zastupitelkou městské části Praha 2, kde mezi lety 2010 a 2012 působila jako místostarostka. Od ledna 2014 je ministryní práce a sociálních věcí České republiky ve vládě Bohuslava Sobotky.