Mgr. Jana Hanzlíková

Mgr. Jana Hanzlíková

motto: Nezáleží na věku, záleží na tom, jaký jsi člověk“

Mgr. Jana Hanzlíková, náměstkyně ministryně práce a sociálních věcí, expertka na politiku stárnutí, sociální začleňování, ochranu práv dětí a lidí se zdravotním postižením a garantka sociální politiky hnutí ANO


Mgr. Jana Hanzlíková je absolventkou Pedagogické fakulty Univerzity v Hradci Králové, kde vystudovala obor sociální politika a sociální práce a také obor pedagogika pro střední školy. Na Univerzitě Palackého v Olomouci se dále vzdělávala v oboru rozvoj komunikačních kompetencí žáků se specifickými vzdělávacími potřebami.

 Od března 2014 pracuje ve funkci náměstkyně ministryně práce a sociálních věcí a její priority jsou především oblast politiky stárnutí, sociální začleňování, ochrana práv dětí a lidí se zdravotním postižením. Od roku 2013 je garantkou sociální politiky hnutí ANO. Před tím více než 15 let řídila speciálně pedagogické centrum a sociální služby a věnovala se práci s dětmi a osobami se zdravotním postižením různého druhu (kombinované, tělesné, mentální postižení, vady řeči, poruchy autistického spektra). Stejně dlouhou praxi má i v poradenské, konzultační a terapeutické činnosti, kde se specializovala především na pomoc osobám se zdravotním postižením a rodičům dětí s tímto handicapem. Pracovala také jako metodička mezikrajové sítě asistence pedagoga ČR, lektorka a poradkyně v oblasti školství a sociální oblasti, metodička pro vzdělávání pracovníků ŠPZ ČR. Byla mluvčí speciálně pedagogických center Pardubického kraje a dlouhodobě je členkou Krajské národní rady pro osoby se zdravotním postižením. Napsala řadu publikací a recenzí z oblasti metodologie a práce s dětmi se zdravotním postižením a sociální práce. Je vdaná, má syna a dceru, žije v Pardubicích.