Josef Středula

Josef Středula

motto:„Vzhledem k prodlužování věku je člověk v padesátce stále mladý a kromě vysokého pracovního nasazení může nabídnout i značné pracovní zkušenosti. Važme si zkušeností a využijme je pro budoucnost.“

Josef Středula, předseda ČMKOS

Josef Středula vystudoval Střední průmyslovou školu v Opavě, hned po studiu nastoupil do Vítkovických železáren, kde pracoval v technických profesích. Po listopadu 1989 se podílel na vzniku nových odborů. V odborových funkcích působí od února 1990. V roce 1993 byl zvolen místopředsedou OS KOVO a v roce 2005 se stal jeho předsedou. V dubnu 2014 stanul v čele největší odborové centrály ČMKOS.

Dlouhodobě aktivně působí v nejrůznějších  pracovních týmech tripartity – RHSD. Je členem Řídícího výboru Evropské odborové konfederace.

Rád fotografuje, lyžuje, poslouchá hudbu a s oblibou ke své práci využívá facebook a twiter.