Jitka Schmiedová

Jitka Schmiedová

motto: „Jsem proti jakékoli diskriminaci včetně věkové. Zastávám princip individualismu.  Jako manažerce mně dlouhodobě fungují nejlépe smíšené týmy, které staví na zkušenostech a vědomostech seniorních  kolegů a dopředu je žene odvaha a nápady mladších kolegů.“

Jitka Schmiedová, ředitelka HR v České spořitelně

Jitka Schmiedová začínala s personalistikou ve společnosti Norsk Hydro. V této společnosti pracovala od roku 1991 nejprve v logistice, účtárně, HR a později na akvizicích a rozsáhlé restrukturalizaci zemědělské divize. Dále působila jako manažerka lidských zdrojů v Mitsubishi Electric ve Slaném a následně jako ředitelka úseku personálních záležitostí Ústředí Všeobecné zdravotní pojišťovny. V České spořitelně zastávala pozici ředitelky úseku Lidských zdrojů a vedla rozsáhlý projekt komplexní HR transformace směrem k byznys partnerství. Ve Vodafone Czech Republic pracovala Jitka Schmiedová na pozici Vice President People and Property a podílela se na transformaci firmy. Od roku 2014 pracuje opět v České spořitelně jako HR ředitelka.