Iva Holmerová

Iva Holmerová

motto: „Věková diskriminace je nejčastější diskriminací u nás. Věk ale není v mnoha ohledech rozhodujícím faktorem. Přeji si, abychom nemuseli psát data narození na veškeré grantové žádost, akreditační podklady a životopisy. Proč tak záleží na datu narození, když u nás žijí jak třicetiletí starci i sedmdesátiletí mladíci?“

 Iva Holmerová, ředitelka Gerontologického centra

Iva Holmerová vystudovala 1. lékařskou fakultu UK v Praze a dále se věnovala geriatrii. V roce 2002 obhájila dizertační práci na téma sociálního lékařství. V roce 2009 byla jmenována docentkou kulturní a sociální antropologie. V roce 1991 předložila do výběrového řízení MČ Praha 8 týkajícího se péče o staré občany projekt Gerontologického centra, který byl akceptován a jehož realizací byla pověřena (nyní stojí v čele tohoto zařízení). Po adaptaci objektu bývalých jeslí byl projekt postupně uváděn do praxe od roku 1992 a v současné době poskytuje Gerontologické centrum ucelené spektrum služeb v komunitě. Projekt Gerontologického centra je uznáván Českou gerontologickou a geriatrickou společností, Ministerstvem zdravotnictví, Ministerstvem práce a sociálních věcí i Styčnou kanceláří Světové zdravotnické organizace v ČR jako jeden z modelů péče o seniory u nás. Kromě lékařské činnosti se Iva Holmerová věnuje rovněž pedagogickým aktivitám, od roku 2013 je vedoucí Centra pro studium dlouhověkosti a dlouhodobé péče (Centre of Expertise in Longevity and Long-term Care) při Institutu doktorských studií UK FHS.

Za svou dlouhodobou činnost získala několik ocenění. V roce 1998 jí bylo uděleno čestné členství Slovenské gerontologické a geriatrické společnosti. V roce 2000 byla nominována Ministerstvem zdravotnictví ČR, Odborem mezinárodních vztahů, na Cenu prince Mahidola (Thajské království). V roce 2004 obdržela na Gerontologických dnech Ostrava Cenu za mimořádný přínos v oboru gerontologie v kategorii klinické. V roce 2008 byla Gerontologickému centru udělena Cena Makropulos (MZ ČR) za vytvoření modelu denního stacionáře pro seniory s demencí. V roce 2012 Iva Holmerová obdržela Řád Vavřínu (platinový) udělovaný Hospodářskou komorou České republiky.