Anna Šabatová

Anna Šabatová

motto: „Stáří orla je lepší než mládí vrabce.“

Anna Šabatová, veřejná ochránkyně práv

Anna Šabatová (1951) vystudovala Český jazyk a literatura na Filosofické fakultě UK v Praze a Právnickou fakultu MU v Brně. Před listopadem 1989 se angažovala v disentu a patřila k prvním signatářům Charty 77. V roce 1986 byla její mluvčí. V letech 1978 až 1990 byla členkou Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných, jehož je spoluzakladatelkou, a podílela se na vydávání periodika Informace o Chartě 77. Po roce 1989 byla mj. poradkyní ministra práce. V letech 2001 – 2007 zastávala funkci zástupkyně veřejného ochránce práv (Otakara Motejla). Od roku 2008 do března 2013 stála v čele Českého helsinského výboru.

Získala řadu vyznamenání, například Medaili Za zásluhy (2002), Cenu OSN za obranu lidských práv (1998) a Cenu Alice Garrigue Masarykové (2010). Celoživotně se angažuje v oblasti ochrany lidských práv, zajímá se o sociální politiku v širším slova smyslu.

Je vdaná, jejím manželem je bývalý politik Petr Uhl, má tři děti.