Martin Škabraha

Martin Škabraha

motto: „Na věku záleží!“

Martin Škabraha, filosof

Martin Škabraha (1979) je filozof a publicista. Po sedmiletém Masarykově gymnáziu ve Vsetíně vystudoval filozofii a historii na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, kde také absolvoval v letech 2004–2008 doktorské studium filozofie. Název jeho dizertační práce, kterou vedl Václav Bělohradský, zněl „Jak lze navrátit smysl slovu modernost?“. Po absolvování olomoucké fakulty se stal členem katedry filozofie Filozofické fakulty Ostravské univerzity. Žije nadále v Olomouci, kde působí na své alma mater alespoň jako externista. Zaměřuje se především na současnou politickou filozofii, ale také na filozofii filmu či vybraná témata z dějin vědy. V letech 2008–2010 přednášel úvod do filozofie na pražské Akademii výtvarného umění.

Kromě své profese se věnuje také publicistice. V reakci na celospolečenský vývoj se začal více občansky angažovat: je členem iniciativy ProAlt, pro kterou zpracovával některé programové dokumenty a byl také jejím mluvčím. V roce 2013 přijal nabídku Strany zelených vést její kandidátku do parlamentních voleb v Olomouckém kraji. Záhy do této strany vstoupil, aby se pokusil své znalosti politické filozofie a energii načerpanou v oblasti občanských iniciativ využít v politice.