Co je ageismus?

Trend znevýhodňování osob starších padesáti let je v České republice velmi silný. Mezi jednu z příčin tohoto jevu patří negativní stereotypy. Podle mezinárodního výzkumu European Social Survey z roku 2009 je tzv. ageismus nejrozšířenějším typem diskriminace v České republice. Setkáváme se s ním ve větším měřítku než s diskriminací čistě na základě pohlaví nebo etnické příslušnosti. Ageismus je definován jako „systematické stereotypizování a diskriminace lidí pro jejich stáří… Staří lidé jsou kategorizováni jako senilní, rigidní ve svém myšlení a způsobech, staromódní v morálce a dovednostech“. Narůstající problém ageismu dokládá i průzkum agentury STEM z roku 2014, který ukázal, že se 74 % Čechů považuje diskriminaci v naší zemi za poměrně velký nebo zcela zásadní problém. Za nejzávažnější způsob diskriminace v naší společnosti považuje 44 % Čechů právě znevýhodňování podle věku. Mezi lidmi ve věkovém rozmezí 50–64 let panuje velká obava ze ztráty zaměstnání v předdůchodovém věku.
Právě tito lidé vnímají svoji pozici a možnosti na trhu práce jako špatné, což potvrzuje výzkum Alternativy 50+ (zpracovaný agenturou SC&C v roce 2013), v němž 94 % respondentů vnímá ztrátu zaměstnání v předdůchodovém věku jako velký problém.
Z výše uvedených faktů vyplývá, že na trhu práce jsou nejvíce ohroženy osoby starší padesáti let, specificky pak ženy. Jelikož ty jsou velmi často zatíženy i odpovědností za péči o závislé osoby v rodině, což nadále problematizuje jejich pozici na trhu práce, proto je nutné zaměřovat se na posílení jejich postavení. V České republice především na straně zaměstnavatelů stále chybí dostatek aktivit zaměřených na rozvoj nástrojů pro snižování věkové i vícenásobné diskriminace. Zaměstnavatelé stále vnímají osoby starší padesáti let spíše negativně a spojují s nimi řadu stereotypů, které je pak na trhu práce znevýhodňují.