Cíle

Síť ambasadorů a ambasadorek Proti ageismu si klade tyto cíle:

  • prosazovat témata rovných příležitostí různých věkových skupin a žen a mužů ve společnosti;
  • navrhovat a podporovat přijetí takových opatření, která zlepší postavení lidí nad 50 let;
  • odstraňovat stereotypy o generaci 50+;
  • být psychickou podporou pro osoby, které čelí diskriminaci;
  • spojovat leckdy nesourodé snahy o odstranění věkové nebo genderové diskriminace.