Zuzana Jentschke Stöcklová

Zuzana Jentschke Stöcklová

Motto: „V životě existující situace, kdy se musíme okamžitě postarat o své nejbližší, například při vážné nemoci či úrazu. Ministerstvo práce a sociálních věcí chce možnosti těch, kteří pečující o své blízké, výrazně zlepšit a od příštího roku zavést tzv. volno na péči. Chceme zajistit, aby pečující lidé, mezi které patří hlavně ženy nad padesát let, nezůstali bez příjmů a nepřišli o své zaměstnání.“

Celý příspěvek

Iva Holmerová

Iva Holmerová

motto: „Věková diskriminace je nejčastější diskriminací u nás. Věk ale není v mnoha ohledech rozhodujícím faktorem. Přeji si, abychom nemuseli psát data narození na veškeré grantové žádost, akreditační podklady a životopisy. Proč tak záleží na datu narození, když u nás žijí jak třicetiletí starci i sedmdesátiletí mladíci?“

Celý příspěvek

Michaela Marksová

Michaela Marksová

motto: “Znevýhodňování starších pracovníků a pracovnic je vážný společenský problém, kterým podle průzkumů trpí především ženy. Bohužel se často stává, že si zaměstnavatel vybírá své zaměstnance jen na základě věku. O tomto problému se zatím v české společnosti příliš nemluví, což je velká chyba. Mé ministerstvo se s touto situací snaží bojovat kromě osvěty různými projekty, které zaměstnávání znevýhodněných skupin obyvatel podporují. Osobně vítám všechny aktivity, které vedou k větší informovanosti zaměstnavatelů o kvalitách a zkušenostech lidí nad padesát let a které bojují s věkovou diskriminací.“

Celý příspěvek

Jitka Schmiedová

Jitka Schmiedová

motto: „Jsem proti jakékoli diskriminaci včetně věkové. Zastávám princip individualismu.  Jako manažerce mně dlouhodobě fungují nejlépe smíšené týmy, které staví na zkušenostech a vědomostech seniorních  kolegů a dopředu je žene odvaha a nápady mladších kolegů.“

Celý příspěvek

Josef Středula

Josef Středula

motto:„Vzhledem k prodlužování věku je člověk v padesátce stále mladý a kromě vysokého pracovního nasazení může nabídnout i značné pracovní zkušenosti. Važme si zkušeností a využijme je pro budoucnost.“

Celý příspěvek