Aktivity

Hlavním posláním sítě ambasadorů a ambasadorek je sdružovat a propojovat významné osobnosti veřejného života, kterým není lhostejné postavení starších lidí v české společnosti. Za tímto účelem se zapojené osobnosti věnují těmto aktivitám:

Zvýšení mediálního pokrytí

Osobnosti sítě ambasadorů a ambasadorek veřejně upozorňují na věkovou diskriminaci a s ní spojené problémy. Díky tomu se téma dostává více do médií a tím také do obecného povědomí. Roste tedy poptávka po řešení tohoto neblahého stavu a rovněž se odbourávají dosavadní negativní stereotypy.

Propagování opatření proti věkové diskriminaci

Zapojené osobnosti také veřejně propagují vhodná opatření na potírání věkové diskriminace, přičemž se inspirují i evropskými příklady. Tato opatření  pomohou zlepšit postavení osob starších padesáti let v české společnosti.

Zpravodaj proti vícenásobné diskriminaci

Osobnosti sítě ambasadorů a ambasadorek se dle svých časových možností zapojují do vydávání pravidelného Zpravodaje proti vícenásobné diskriminaci, který si můžete přihlásit zde.

Setkání sítě ambasadorů a ambasadorek

Osobnosti se několikrát do roka setkávají osobně. Tato setkání mají, krom neformálního přínosu v podobě sdílení zkušeností a navázání nových kontaktů, pozitivní vliv také na plánování konkrétních aktivit a propagaci sítě. Dalšími výsledky setkání jsou jasná stanoviska k současnému stavu v oblasti věkové a genderové diskriminace, včetně návrhů, jak situaci zlepšit.